ALKUUN

YRITYS PALVELUT

 

 

 

Edelman Group Oy on konsultti- ja arkkitehtitoimisto. Etsimme yhdessä asiakasorganisaatioidemme kanssa eri osapuolien intressejä integroivia ratkaisuja rakennetun ympäristön tuotantoon.

Erikoisosaamistamme ovat vaativat ja laaja-alaiset maankäytönsuunnittelun hankkeet, joissa ratkaisuja on etsittävä yhdessä useiden eri osapuolien kanssa.

Strategisen maankäytönsuunnittelun ja aluekehityksen konseptianimaatio (Edelman Group&3DRender Oy):

UDVM v.0.62 from UDVM on Vimeo.

Toimintamme ydinalueet:

 
  • Osapuolien avustaminen hankekehitys- ja kaupunkisuunnitteluneuvotteluissa.
  • Strategiatyöt ja menetelmät arvoalisäävien hankekehityskohteiden tunnistamiseksi organisaation intressejä toteuttaen.
  • Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnitteluratkaisujen tuottaminen.
  • Neuvotteluihin liittyvä koulutus- ja valmennus.
  • Ajatushautomo ja tutkimustyö rakennetun ympäristön tuotantoon liittyvissä yhteiskunnallisissa ja elinkeinoelämän kysymyksissä.
UDM
 

Sovellamme integroivaa neuvottelukäytäntöä asiakkaidemme tärkeäksi kokemien asioiden, intressien, toteuttamiseksi. Toimintamme perustana oleva Urban Design Management mahdollistaa eri osapuolien intressien tunnistamisen ja niihin kytkeytyvien ratkaisujen tuottamisen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun sekä kiinteistökehityksen risteyksessä. Tuloksena on intressejä mahdollisimman tehokkaasti yhdistävää integroivaa hankekehitystä (Integrated Development) .

Urban Design Management tarkoittaa rakennetun ympäristön tuotannon eri osapuolien intressien yhteensovittamista avustaen osapuolia yhteisesti hyödyttävien ratkaisujen etsimisessä, eli integroivassa hankekehityksessä. Integroiva hankekehitys yhdistää osapuolien intressejä eri mittakaavoissa ja erilaisissa hankekehitys– ja suunnittelutilanteissa. Tavoitteena ovat kestävämmän kehityksen mukaiset ratkaisut keskittymällä osapuolien tyytyväisyyden lisäämiseen sekä hankkeiden prosessiin että sisältöön liittyvien intressien suhteen.