ALKUUN YRITYS PALVELUT YHTEYSTIEDOT

 

 

 

Avustamme asiakkaitamme päätöksissä minne, milloin, mitä ja kuinka hankekehitys- ja kaupunkisuunnittelualoitteita toteutetaan, jotta saavutettaisiin arvoa lisääviä ratkaisuja ja kestäviä sopimuksia.

1. Hankekehitys- ja kaupunkisuunnittelualoitteiden tekeminen ja vastaanottaminen

2. Suunnitteluratkaisujen tuottaminen

3. Koulutus ja valmennus

4. Strategiatyö ja ohjelmat

1. Hankekehitys- ja kaupunkisuunnittelualoitteiden tekeminen ja vastaanottaminen

Kaupungit, hankekehittäjät, rakennusliikkeet, sijoittajat ja muut avainosapuolet tekevät ja vastaanottavat rakennetun ympäristön tuotantoon tähtääviä aloitteita. Analysoimme hankealoitteita yhdessä asiakasorganisaatioidemme kanssa. Aloitteiden tekemiseen ja vastaanottamiseen voi valmistautua. Hankekehityksen ja kaupunkisuunnittelun avainhenkilöiden yhteinen haaste on valmistautua neuvotteluihin. Valmistautumattomuus johtaa tehottomaan neuvotteluun ja arvoa lisäävien ratkaisujen menettämiseen. Avustamme asiakkaitamme parantamaan neuvottelutuloksia -- ei ainoastaan omalta osaltaan vaan myös muiden osapuolien kannalta. Tämä lisää pidemmän aikavälin menestystä ja luottamuksenarvoisuutta.

Autamme asiakkaitamme etsimään intressejään vastaavia hankekehitysmahdollisuuksia ja vastaamaan hankealoitteisiin. Hankealoitteiden mittakaava vaihtelee yksittäisistä rakennuksista ja tonteista laajoihin alue- ja keskustakokonaisuuksiin. Asiakasratkaisumme käsittää osapuoli- ja intressikartoitukset, joiden avulla myöhemmät ratkaisut ovat todennettavasti kytkettävissä strategisiin intresseihin ja ydintoimintoihin. Keskeinen työvälineemme on osapuolien välinen yhteinen ongelmanratkaisu ja mahdollisuuksien löytäminen. Vastaamme hankekehitysprosessien johtamisesta ja ratkaisujen tuottamisesta yhdessä kumppaniemme kanssa.

2. Suunnitteluratkaisujen tuottaminen

Ratkaisujen etsintä, suunnittelu, on oleellinen osa rakennetun ympäristön tuottamiseen liittyvää neuvotteluprosessia. Suunnitteluratkaisut on kytkettävissä osapuolien intresseihin yhteisesti todennettavalla tavalla. Suunnitteluratkaisujen ja mahdollisuuksien etsintä tuottaa arvoa, joka on jaettavissa eri osapuolien välillä.

Lähestymistapamme suunnitteluun tähtää osapuolien intressien mahdollisimman tehokkaaseen täyttämiseen. Käytännössä intressejä harvoin täytetään 100%:sti, mutta 80-90% vastaavuus on kansainvälisestikin merkittävä tulos. Suunnittelun eri osapuolien lähtökohdat voivat aluksi tuntua täysin vastakkaisille, mutta neuvottelut käynnistyvät yhteisten lähtökohtien löytämisellä. Tämä auttaa ratkaisujen saavuttamisessa vaikeammissa kysymyksissä.

Neuvotteluprosessin käyttäminen suunnittelun viitekehyksenä mahdollistaa tuotetun arvon ja ratkaisujen tehokkuuden arvioinnin. Sovitamme suunnittelukonseptit vastaamaan asiakkaidemme intressejä. Kaikissa tilanteissa turvaamme asiakkaidemme "valistuneet omat intressit". Kiinnitämme kuitenkin eritystä huomiota hankkeiden vaikutuspiirissä oleviin osapuoliin, sillä kaikkien osapuolien tyytyväisyyden lisääminen on asiakkaamme pitkän aikavälin intressi.

3. Koulutus ja valmennus

Neuvottelutaidot ovat välttämättömiä kaupunkisuunnittelijoille, hankekehittäjille, investoreille ja kaikille, jotka tekevät tai vastaanottavat aloitteita rakennetun ympäristön tuottamiseen liittyen. Kaikki osalliset hyötyvät neuvottelutaitojen kehittämisestä. Tarjoamme yrityksille, kaupungeille ja muille yhteisöille räätälöityä neuvottelukoulutusta ja valmennusta. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan avainhenkilöstön kanssa. Toteutuksessa käytetään workshop -työskentelyä, joka kytkeytyy osaksi ajankohtaisia tai tulevia hankkeita. Menettely auttaa osallistujia näkemään hyödyt omassa työssään. Samalla tuloksia voidaan käyttää työssä, joka pitää tehdä joka tapauksessa. Kytkentä käynnissä oleviin hankkeisiin määrittää tavan, jolla organisaatio päättää toimia rakennetun ympäristön tuotantoon liittyvissä neuvotteluissa oman ydintoimintansa toteuttamiseksi. Sovellusalueiden kirjo on loputon: lentokenttäympäristöjen tuottaminen osana kansainvälistä verkostoa ja kaupunkirakennetta, uusien aluerakennuttamiskohteiden avaaminen, ohjelmallisen täydennysrakentamisen toteuttaminen, ostoskeskuksen muutosprosessin käynnistäminen, uusien kauppapaikkojen etsiminen yhdyskuntarakennetta parantaen, jne. Toimintatavan valintaan liittyvä päätös on strateginen ja vaikuttaa alhaalta ylöspäin päivittäiseen neuvotteluihin valmistautumiseen tai hankeneuvottelujen toteuttamiseen liittyviin rutiineihin.

4. Strategiatyö ja ohjelmat

Strategiat ja ohjelmat, kuten kiinteistöstrategiat ja maapoliittiset ohjelmat, ovat kytköksissä organisaatioiden henkilöstön osaamiseen ja taitoihin. Siksi ne ovat läheistä sukua koulutukselle ja valmennukselle. Tietoisuuden kasvattaminen miten ja miksi organisaatio haluaa toimia rakennetun ympäristön tuottamisessa luo pohjan strategialle ja sen toteuttamiselle. Tuotamme yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa strategian ja dokumentoimme sen käytännön esimerkkien avulla antaaksemme ohjeistusta ja suuntaa tulevalle toiminnalle. Jokaisen käytännön takana on teoria, mutta strategia juurtuu käytäntöihin. Strategian laatiminen on kytköksissä käynnissä oleviin ja tuleviin hankkeisiin, jotta jokapäiväinen toiminta liittyy osaksi strategiaprosessia.